Anna Eulalia Hansson
Boplats:
Allmänt:
Ogift. Bodde i undantagstorpet "Rättarns nr 11" fram till sin död. Efter moderns död med sin yngre syster Jenny.

Källor:

Senast ändrad: 2019-03-15