Nils Pärsson
Född 1728-08-18 i Näsby (Arboga), Arboga landsförs
Död  1773-01-20 i Arboga landsförs
Ålder 44 år 5 månader 2 dagar
Son till Pehr Johansson och Maria Nilsdotter (HE088.1)
Boplats:
Näsby (Arboga), Arboga landsförs
och Arboga
och Säterbo förs
och Björskogs förs
Allmänt:
Nils hade en tvillingbror som dog inom 9 veckor.

När Nils var knappt ett år dog båda föräldrarna, och han och brodern Johan togs därefter om hand av farbrodern Lars Johansson (HE088.3) och dennes familj som också bodde i Näsby.
När farbrodern i sin tur dog 1737 (Nils var då 9 år) och styvmodern gifte om sig, blev han kvar i den nya familjen ytterligare några år, medan brodern Johan tycks ha lämnat Näsby och börjat tjäna som dräng hos sin moster Brita Nilsdotter (HE087.3) i Viby.
I början på 1740-talet anslöt han sig till brodern i Viby, och några år senare följde han med och blev dräng hos brodern då denne gifte sig och flyttade tillbaka till Näsby.

Han tycks ha tillbringat resten av sitt liv omväxlande med att vara på sin brors gård (Dödsboken har kommentaren "varit mest hemma hos sin bror") och som dräng på olika ställen:
1755-02-15 flyttade han till Arboga (stad), men återkom senare.
1765-03-05 flyttade han till Säterbo. Han återkom från Björskog 1767-04-27.
1769 begav han sig till en granngård (brorsdottern Maria) men var troligtvis tillbaka året därpå.

Lars dog 45 år gammal av "heftig feber". Enligt husförhörsboken var dödsorsaken Rödfeber.

Källor:

Senast ändrad: 2018-01-10