Johan Persson
Född 1724-02-01 ("1722") i Näsby (Arboga), Arboga landsförs
Död  1773-05-14 i Näsby (Arboga), Arboga landsförs
Ålder 49 år 3 månader 13 dagar
Son till Pehr Johansson och Maria Nilsdotter (HE088.1)
Brita Larsdotter
Född 1729-09-06 vid middagstid i Vretberga, Medåkers förs, Arboga kommun
Död  1799-10-30 i Näsby (Arboga), Arboga landsförs
Ålder 70 år 1 månader 24 dagar
Dotter till Lars Jönsson och Maria Olofsdotter (HE084)
Boplats:
Barn:
• Maria (HE088.1.1.1)
född 1748-10-04
 
 
• Petter (HE088.1.1.2)
född 1751-12-25
 
 
• Lars (HE040-2.1.1)
född 1755-11-06
 
 
• Anders (HE088.1.1.4)
född 1759-12-26
död 1763-07-21
 
• Johan/Jan (HE045.6.6)
född 1763-09-23
 
 
• Brita (HE088.1.1.6)
född 1767-02-24
 
 
• Anna (HE088.1.1.7)
född 1770-09-07
död 1772-02-21
 
Allmänt:
Johans födelsedata är knepiga. Alla husförhör anger i början födelseår 1722, medan födelseboken visar att Pär Johansson i Näsby fick en son med detta namn i februari 1724. Det skulle ev. kunna ha varit två olika barn, där den andra fick samma namn som ett tidigare dött syskon, men då borde husförhören därefter ha angett 1724 snarare än 1722 som födelseår. Först på 1740-talet börjar husförhören ange rätt födelsedatum.

Efter att föräldrarna (och farföräldrarna) dött 1729 togs han och brodern Nils om hand av farbrodern Lars Johansson (HE088.3) och dennes familj som också bodde i Näsby. När farbrodern i sin tur dog 1737 (Johan var då 15 år) tycks han ha lämnat fastern/fostermodern Anna Ersdotter och hennes nya man Jacob Jacobsson (HE088.3-2 ), och blev istället dräng hos sin moster Brita Nilsdotter (HE087.3) i Viby. Möjligtvis gjorde han detta redan något tidigare.

Brita härstammar från en annan gren av Viby-släkten och var piga hos sin syster Anna Larsdotter (HE041) och dennas man i Viby i början på 1740-talet. Där träffade hon Johan, och de båda "wigdes i choret den 12 Octobris" 1746 och bosatte sig sedan i Näsby.
En svårläst kommentar i husförhöret säger något om att deras boställe på något sätt hade en anknytning till fasterns (Jacobssons) gård. Båda två kallas i efterföljande husförhör "Näsby 3dje hemman".

Av barnen dog Anders och Anna tidigt.
Johan blev med tiden rusthållare och dog 49 år gammal 1973 av "rötfeber" samma år som sin bror Nils. (Husförhöret kallar dödsorsaken "rödfeber"). Troligtvis härjade vid denna tid någon smittsam febersjukdom, för dödsorsaken förekommer många gånger i dödsboken detta år. Sonen Johan tog så småningom över rusthållet och bosatte sig där med sin familj.

Källor:

Senast ändrad: 2018-01-09