Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/13601/C/5/C0053146_00194   ( C0053146_00194)
Typ: Döda
Församling: Undenäs förs
Volym: C:5
År: 1801-25
Tidpunkt: dec 1808
Uppslag/Sidnr: 15
Bildnr: 194
Källbild:Texttolkning:
Decemb | 10 | Maria U;H; | Lars Ellicka | Hofströms | 60 ... | Lungsott
Övrigt:
"Hofströms" i plats-kolumnen är inget gårdsnamn utan syftar på hennes man smeden Anders Hofström.
Bokstäverna "U H" efter Marias namn är en förkortning av "Upplöst Hjonelag", dvs. hennes efterlevande man var inte längre att betrakta som gift.
Familjesidor som hänvisar till den här källan: