Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/13418/C/3/C0052006_00111   ( C0052006_00111)
Typ: Döda
Församling: Odensåkers förs
Volym: C:3
År: 1786-1837
Tidpunkt: maj 1803
Uppslag/Sidnr: 202-203
Bildnr: 111
Källbild:Texttolkning:
May | 19 | 26 | Lars  | Torpare wid  | Rötefeber | 46 år
  |  |  | Håkans- | Odensåker   |      |
  |  |  | son   | uplöst Jonelag |      |
Övrigt:
Angående "Uplöst Jonelag", se Ordlistan - Hjonelag.
Familjesidor som hänvisar till den här källan: