Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/13361/C/1/C0051684_00141   ( C0051684_00141)
Typ: Döda
Församling: Mariestads förs
Volym: C:1
År: 1688-1742
Tidpunkt: 1692
Uppslag/Sidnr: 222-223
Alt. Uppslag/Sidnr: 256-257
Källbild:Texttolkning:
Anno 1692
d. 11 Novembris begrofs M: Hemmings Preütz hustru, Elisabeth Christoffersdotter
nate A:o 1672 d 20 Junii, Patr: Christoffer Johannis Consule [Axdig] avitatis
Matr: Elizabeth  Nilsi filia, denate 1692 d. 25 Septembris, 20 åhr 3 månader gam:
Familjesidor som hänvisar till den här källan: