Platsen:
Ort/by/gård: Stenta
Församling: Kila förs
Kommun: Nyköpings kommun
Karta:
Övrigt:
I de äldre husförhören anges att "backstugan" Stenta låg på allmänningen i Råsta rote i Kila. Stenta anges längre fram vara "Fripantningslägenhet" på Råstas m.fl. ägor. I slutet av 1800-talet ligger Stenta i husförhören på Brinks ägor. Idag kan man hitta "Lundäng Stenta" mellan Lundäng och Brink, och namnet "Backstugan" alldeles bredvid.
Personer som föddes i/på Stenta:
Personer som bott i/på Stenta: