Platsen:

Församling: Eskilstuna Fors församling
Kommun: Eskilstuna kommun
Karta:
Övrigt:
Församling med medeltida ursprung under namnet Fors församling.
1659 bröts Eskilstuna stadsförsamling ut och kvarvarande delar blev annexförsamling i ett pastorat tillsammans med denna och Klosters församling.

1931 upplöstes stadsförsamlingen och delarna väster om Eskilstunaån slogs åter ihop med Fors och bildade Eskilstuna Fors församling medan delarna öster om ån slogs ihop med Kloster och bildade Eskilstuna Klosters församling.

2010 slogs den ihop med Eskilstuna Kloster till dagens Eskilstuna församling.
I värdsliga sammanhang består de båda församlingarna fortfarande som separata distrikt.

Kyrkorkivet är fram till 1930-talet gemensam för alla tre delarna under benämningen Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv.

Platser som ligger i Eskilstuna Fors församling:
Flacksta
Grangärdet
Nyfors

Personer som föddes i/på Eskilstuna Fors församling:

Anna Margareta Johansson 1928 - HE022.2.1.8.2.4
Axel Herman Blomkvist 1850 - HE029-3.3.5.2
Greta Gustava Carolina Malmlöf 1897 - HE029-3.3.7.2-2.3.1
Gunvor Ingegerd Pettersson 1922 - HE003.6.2.4-1
Henning Skeppstedt 1887 - HE029-3.3.7-2.6.3
Ingrid Elvira Johansson (Kardel) 1916 - HE022.2.1.8.2.2
Irma Johansson (Olssén) 1914 - HE022.2.1.8.2.1
Kerstin Gunborg 1918 - HE022.2.1.8.2.3
Lisa Jonsson (Persson) 1889 - HE003.4.2
Nanny Regina Skeppstedt (Jonsson) 1885 - HE029-3.3.7-2.6.2

Personer som bott i/på Eskilstuna Fors församling:

Adolf Fredrik Malmlöf 1873 - HE029-3.3.7.2-2.6
Agda Larsson (Andersson) 1904 - HE002.7
Agnes Josefina Elisabeth 1887 - PA013
Anders Gustaf Andersson 1836 - PA027
Anders Gustaf Skeppstedt 1857 - HE029-3.3.7-2.6
Anna Carolina Carlsson 1862 - HE022.2.1.1.2
Anna Karolina Karlsson 1882 - HE029-1.2.9.5.6B
Anna Maria Ekstedt (Marké) 1877 - HE022.2.2.1.4
Anna Matilda Nilsson (Hellerstedt) 1868 - HE029-3.3.6.2.1
Augusta Göthberg (Andersson) 1843 - HE013-1A.3.2
Axel Wilhelm Malmlöf 1871 - HE029-3.3.7.2-2.5
Carl Axel Andersson 1877 - HE013-1A.3.2.3
Clara Augusta Ehn (Andersson) 1841 - PA027
Elvira Andersson (Johansson) 1888 - HE022.2.1.8.2
Emma Fredrika Stenborg 1852 - HE029-3.3.7-2.6
Emma Josefina Bergström 1884 - HE029-3.3.7.2-2.7
Ernst Theodor Hellerstedt 1864 - HE029-3.3.6.2.1
Greta Marké (Wahlqvist) 1900 - HE022.2.2.1.4.1
Gunnar Johansson 1885 - HE022.2.1.8.2
Gustaf Albert Andersson 1898 - HE022.2.2.1.4.1
Gustaf Albert Malmlöf 1866 - HE029-3.3.7.2-2.3
Gustaf Edvin Skeppstedt 1883 - HE029-3.3.7-2.6.1
Gustaf Wilhelm Allard (Alard) 1863 - HE022.2.1.1.2
Hedda Carolina Landerholm 1859 - HE029-3.3.7.2-2.3
Henning Skeppstedt 1887 - HE029-3.3.7-2.6.3
Hildur Ingrid Fredrika Holmberg (Marké) 1904 - HE022.2.2.1.4.3
Hulda Matilda Johansson (Malmlöf) 1873 - HE029-3.3.7.2-2.6
Ida Matilda Lundström 1869 - HE029-3.3.7.2-2.2
Johan August Hultberg 1874 - HE029-1.2.9.5.6B
Johan Erik Otto 1882 - PA013
Johan Lundvig Malmlöf 1864 - HE029-3.3.7.2-2.2
Karl Gustaf Andersson 1844 - HE013-1A.3.2
Lars Johan Pettersson (Marké) 1875 - HE022.2.2.1.4
Lars Sune Ragnvald Marké 1903 - HE022.2.2.1.4.3
Matilda Amanda Hellerstedt (Malmlöf) 1871 - HE029-3.3.7.2-2.5
Mojjen Andersson 1908 - HE002.7
Nanny Regina Skeppstedt (Jonsson) 1885 - HE029-3.3.7-2.6.2
Pehr August Malmlöf 1879 - HE029-3.3.7.2-2.7
Sigrid Charlotta Öberg 1891 - HE029-3.3.7-2.6.3
Sigrid Sjögren (Karlsson) 1893 - OL003.5.2
Vilhelm Fridolf Jonsson 1882 - HE029-3.3.7-2.6.2
Vilhelm Karlsson 1888 - OL003.5.2

Personer som dog i/på Eskilstuna Fors församling:

Anders Gustaf Andersson 1836 - PA027
Anna Maria Ekstedt (Marké) 1877 - HE022.2.2.1.4
Anna Matilda Nilsson (Hellerstedt) 1868 - HE029-3.3.6.2.1
Arvid Vilhelm Andersson 1879 - HE013-1A.3.2.4
Augusta Göthberg (Andersson) 1843 - HE013-1A.3.2
Axel Wilhelm Malmlöf 1871 - HE029-3.3.7.2-2.5
Carl Edvin Andersson 1889 - HE013-1A.3.2.8
Clara Augusta Ehn (Andersson) 1841 - PA027
David Leontin Andersson 1885 - HE013-1A.3.2.7
Elvira Andersson (Johansson) 1888 - HE022.2.1.8.2
Emma Fredrika Stenborg 1852 - HE029-3.3.7-2.6
Enar Hilding Eriksson 1911 - HE006.3.3.1A
Erik Gustaf Andersson 1858 - Z0027
Ernst Theodor Hellerstedt 1864 - HE029-3.3.6.2.1
Greta Marké (Wahlqvist) 1900 - HE022.2.2.1.4.1
Gunnar Johansson 1885 - HE022.2.1.8.2
Gustaf Albert Malmlöf 1866 - HE029-3.3.7.2-2.3
Henning Skeppstedt 1887 - HE029-3.3.7-2.6.3
Hildur Ingrid Fredrika Holmberg (Marké) 1904 - HE022.2.2.1.4.3
Ida Matilda Lundström 1869 - HE029-3.3.7.2-2.2
Johan August Hultberg 1874 - HE029-1.2.9.5.6B
Johan August Hultberg 1874 - HE029-1.2.9.5.6
Johan Lundvig Malmlöf 1864 - HE029-3.3.7.2-2.2
John/Johan Erik Hultberg 1903 - HE029-1.2.9.5.6.1
Karl Gustaf Andersson 1844 - HE013-1A.3.2
Lars Johan Pettersson (Marké) 1875 - HE022.2.2.1.4
Lars Sune Ragnvald Marké 1903 - HE022.2.2.1.4.3
Maria Elfrida Andersson (Gustafsson) 1882 - HE013-1A.3.2.5
Mojjen Andersson 1908 - HE002.7
Vilhelm Karlsson 1888 - OL003.5.2