Harald Haraldsson
Född 1686-06-27 i Å, Tjällmo förs, Motala kommun
Död  1739-04-13 om aftonen i Nyhagen
Ålder 52 år 9 månader 16 dagar
Son till Harald Persson och Ingebor Hemmingsdotter (OL453)
Carin Swensdotter
Född 16**
Boplats:
Allmänt:
Harald tjänade som dräng på flera olika ställen i Vreta Kloster och Ljung och blev sedan soldat "för Magistraten". Därifrån fick han "afsked" i februari 1713 och återupptog då sitt tjänande, bl.a. var han en tid hos brodern Anders i Skirstorp.

1723-02-10 gifte han sig med Carin som sen tidigare var änka vid Nyhagen under Stjärnorp och blev torpare där. Några ytterligare uppgifter om Carin har inte gått att hitta, inte heller något om deras eller hennes eventuella tidigare barn.

Efter 16 år tillsammans och ett "christligt och stilla lefwerne" blev han sjuk i lungsot och dog vid knappt 53 år ålder.
I första husförhöret från 1750-talet finns inga spår av familjen i Nyhagen.

Källor:

Senast ändrad: 2017-03-31