Jan Jacob Larsson
Boplats:
Barn:
• Lars Magnus (OL038.4.2.1)
född 1827-08-25
död 1831-02-07
 
• Per Johan (OL038.4.2.2)
född 1830-07-19
död 1831-09-28
 
Allmänt:
Husförhören anger på flera ställen det orimliga födelsedatumet 29/2 för Stina - orimligt både genom att hon i så fall skulle ha varit född 2 månader efter förra barnet, och att det inte var skottår det året. Födelseboken visar att det ska vara 29/12.

Stina och Jan Jacob gifte sig i september 1826 och bosatte sig vid hennes föräldrahem i Skånstorp tillsammans med hennes mor och syskon. Innan giftermålet var Jan Jacob dräng på gården. Ett senare husförhör anmärker att han "under 1828 heml Kyrkoplikt för [jen?]handel med Sprit".

Paret fick snart två söner som dog som barn. Därefter förblev de barnlösa.

Så småningom tog Stina och Jan Jacob över gården efter modern och han tituleras därefter "Sk.m" i husförhören.

I början på 1850-talet flyttade man härifrån och till Stigstorp, där Jan Jacob blev "förpantningsägare"

Källor:

Senast ändrad: 2017-03-31