Allmänt:
Efraim dog vid ca ett års ålder. Dödsorsak anges vara "Strypsjuka".
Källor:

Senast ändrat: 2017-05-08