Hanna [Carolina] Andersdotter (Andersson)
Boplats:
Barn:
• [Karl] Leonard (OL001.1)
född 1884-01-28
död 1979-03-14
 
• August [Efraim] (OL001.2)
född 1885-10-11
död 1954-05-05
 
• [Anders] Henning (OL001.3)
född 1888-01-22
död 1975-03-28
 
född 1889-12-18
död 1925-08-17
 
• Oskar [Wilhelm] (OL000)
född 1892-01-09
död 1969-04-12
 
• [Axel] Gottfrid (OL001.6)
född 1894-06-21
död 1985-12-20
 
• Edla [Augusta Amalia] (OL001.7)
född 1897-04-20
död 1984-03-29
 
Allmänt:
Hannas födelsedatum enligt födelseboken var 27:e februari. Detta förvanskas dock i efterföljande kyrkoböcker och blir i de flesta fall 23:e februari.
Hanna (som ibland också kallades Lina) tjänade på några ställen i Österby, på Djuckerö och vid Sonstorp innan hon träffade Anders Peter. Anders Peter kom från Risinge 1879 och blev dräng vid Larstorp under Hårketorp i början på 1880-talet.

Anders Peter och Hanna gifte sig 1883-04-14 och skulle enligt uppgifter inom släkten ha bosatt sig i hans föräldrahem, torpet Stensätter. Sonen Leonard påstod senare att han skulle ha varit född där och döpt i Risinge. Detta motsägs dock av kyrkboksuppgifter och folkräkningar där familjen hela tiden finns bokförda i Österby i Hällestad. Leonard skrev också på 1930-talet en liten berättelse signerat "En Torparpojke" om sin uppväxt i Hällestads socken i slutet av 1800-talet.

Efter giftermålet flyttade Hanna till Anders Petter i Larstorp där han tjänade om dräng, men redan senare samma år flyttade de till Hannas föräldrar i Hagtorpet.
Efter Leonards födelse flyttade man till Mellangården ("Mossen") och Anders Peter kallades nu torpare, en titel han också hade i 1890 års folkräkning. Hans huvudsakliga yrke var emellertid byggnadssnickare och timmerkarl (titel enligt 1900 års folkräkning) och han blev med tiden byggmästare.

1889 flyttade man tillbaka och blev huvudbrukare i Hagtorpet efter Hannas föräldrar (som också bodde kvar där). I samband med övertaget var Anders Peter tvungen att på auktion inköpa djur och redskap från den "avträdande" svärfadern, och för att klara av detta fick han låna pengar av "en nära släkting", förmodligen någon av bröderna i Västerås. Eftersom Anders Peter försörjde sig som byggnadssnickare, måste man hålla med mat och husrum åt en inneboende dräng som förutom arbetet vid Hagtorpet också utförde de dagsverken åt prästgården som hörde till torpet. Under sommarhalvåret utökades drängen med en "hjälppojke", vilket i praktiken ofta innebar någon av sönerna. För sitt arbete fick drängen 1 kr per dag och hjälppojken 50 öre från prästgården.

1897 flyttade man till "Bönhuset" (byggt av Anders Petter själv) i Bårstorp i Prästköp. Dottern Edla anges var född i Hagtorp, men församlingsboken anger att man flyttade redan 14 mars. I Bönhuset bodde man vid 1900 års folkräkning.

1901 (1902 enligt Göte) slutligen, flyttade familjen till Hasselbacken i Nältorp. Dottern Edla och hennes familj övertog så småningom det ursprungliga huset (man hyrde det av fadern) och Anders Petter byggde en liten liten stuga på tomten där han och Hanna bosatte sig (se bilder nedan).

Anders Peter och Hanna var starkt religiösa och tillhörde ett frireligiöst samfund.

Anders Peter var med om att bygga Hällestads kyrka (dock ej som byggmästare) efter att den gamla brunnit ned i januari 1893. Han var också med om att plocka ned den gamla klockstapeln som överlevde branden och som sen flyttades till Skansen och vars klockor kan höras i TV (och radio) varje nyår. Andra byggnader han byggt är Grytgöls skola i Hällestad och ladugården i Eriksberg, Tjällmo, som var den tidens största ladugårdsbyggnad. Han byggde också gården Berget i Skönnarbo där Set Larsson och dennes familj bosatte sig.

Anders Peter råkade, enligt uppgift från sonen Leonard, vid ett tillfälle ut för en olyckshändelse i samband med att han skulle laga en vagn vid smedjan i närheten. En bit av en spik flög upp i ena ögat och skadade hornhinnan så svårt att han han miste synen på det ögat.

Anders Peter blev 1949, p.g.a. sin genuina dialekt, intervjuad i ett radioprogram (eller möjligtvis endast för språkforskningsändamål). Inspelningen finns bevarad hos Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) i Uppsala, och finns också att lyssna på här.

Sonen Leonard emigrerade till Amerika och tog där namnet André.
Ett par av de andra bröderna (August och Oscar) bytte senare också till samma namn, medan två av dem (Henning och Gottfrid) behöll namnet Andersson.


Hela familjen utanför Hasselbacken, ca 1916. Sonen Oskar är förlovad eller nygift med Lisa.


Hanna med dottern Edla och barnbarn i Hasselbacken 1935.
Baktill, Edlas barn Ragnar och Maj. Till höger om Hanna (till vänster på bilden) deras kusin Marta (Augusts dotter) och sittande till vänster, Edla. Framtill, Edlas barn Lennart, Ulla (skymd), Göte, Sven-Olof och Ingvar.


Hanna och Anders Peter på äldre dar.


Hanna utanför lilla stugan i Hasselbacken. Sommaren 2005 togs nedanstående bild på samma plats.
Det är barnbarnet Arthur André som står till höger.


Anders Peters dödsannons och hans och Hannas grav i Hällestad (2007).
Barnbarnet Maj Johansson (Edlas dotter) är senare begraven på samma plats.

Källor:
Personkälla, Göte: [*] [byggmeriter, m.m.]
Personkälla, Leonard: [*] ["En Torparpojke" - en berättelse om livet i Hagtorpet]

Senast ändrad: 2023-01-05