Platsen:
Ort/by/gård: Österby (Hagtorpet)
Församling: Hällestads förs
Kommun: Finspångs kommun
Karta:
Övrigt:
Hagtorpet låg i Österby men kan inte hittas på dagens kartor. På en gammal karta över "Hällestad socken" finns dock "Hagetorp" angivet, vilket bör vara denna plats.

En äldre benämning (på 1700-talet) för detta torp kan ha ha varit Prästegårdstorpet.

Personer som föddes i/på Österby (Hagtorpet):
Personer som bott i/på Österby (Hagtorpet):
Personer som dog i/på Österby (Hagtorpet):