Erik Olsson
Född 1824-08-09 i Brickegården, Karlskoga förs, Karlskoga kommun
Död  1867-12-29 i Utterbäck, Karlskoga förs, Karlskoga kommun
Ålder 43 år 4 månader 20 dagar
Son till Olof Olsson och Stina Ersdotter (II005)
Anna Lisa Andersdotter
Född 1830-07-06 i Stockberga, Karlskoga förs, Karlskoga kommun
Död  1878-09-17 i Utterbäck, Karlskoga förs, Karlskoga kommun
Ålder 48 år 2 månader 11 dagar
Dotter till Anders Ersson och Sara Jansdotter (II006)
Boplats:
Barn:
• Anna Lovisa
född 1852-04-23
 
till USA 1879
• Anders Gustaf
född 1853-06-30
 
 
• Erik Johan
född 1855-11-11
 
till USA 1879-03-07
• Carl (Charles)
född 1858-01-25
 
till USA 1879-09-12
• Victor
född 1860-01-16
död 1863-01-29
 
• Jacob
född 1862-08-22
död 1863-03-27
 
• Christina [Mathilda]
född 1864-01-23
 
till USA 1881-08-04
född 1867-05-02
död 1890-02-06
till USA 1881-08-04
Allmänt:

Erik verkar ha haft en stökig ungdomstid. Noteringar för Erik: "[18]49 pl för lägersmål. -[18]46 undergått enskildt skrift för stöld". Han har alltså bekänt sina synder inför prästen och blivit straffad (och förlåten) i församlingen. Även fadern Olof hade noteringar i husförhören: Han hade 1844 pliktat för "3e resan olofl[ig] br[ännvins]försäljning!

Erik och Anna Lisa vigdes i Stockberga 1851-06-23.

Erik var bergsman liksom många i Karlskogatrakten. Han verkar han ha hamnat i ekonomiska svårigheter mot slutet av livet. Han gick i personlig konkurs 15 april 1865 och tvingades sälja sin stuga (i april 1870 ?!), till någon som hette Nils Ersson, och därefter bodde familjen kvar som inhyses, och Erik kallades inte längre bergsman i husförhöret. Kanske hade han drabbats av sjukdom och kunde inte längre arbeta. Han dör 1867-12-29 i lunginflammation. Efter hans död återfinns familjen i husförhören 1871-76 på sidan "Utterbäcks fattighjon" (dock med noteringen "icke fattighjon") och på raden för Anna Lisa finns antecknat "Nils Ersons mark". Troligtvis bodde man kvar i stugan med Nils Ersons tillåtelse.

Enligt information från Lennart Holmquist ska Erik ha varit delägare i en masugn (Immetorp), ett sågverk och en kvarn (Utterbäck kvarn?), men alla dessa tillgångar verkar ha försvunnit i samband med konkursen. Uppenbarligen levde familjen på slutet mycket fattigt. De båda yngsta sönerna dör unga, Viktor i "bröstfeber" och Jakob i strypsjuka. Sonen Anders Gustaf verkar också haft stora problem. Han flyttar till Stockholm 1875 där han blir straffad för stöld 1876 (7 månaders strafftid!) och mister "medborg. förtroende" i två år! Han infinner sig inte heller för mönstring 1877. Hans vidare öden är inte utredda. 1896 överfördes han till listan över obefintliga och ospårbara personer. Han har då inte hörts av på 15-20 år.

När Anna Lisa dör 1878 splittras familjen. Carl, Erik Johan och Anna Lovisa emigrerar till USA. Dottern Christina verkar vara "lösdrivare/obefintlig" och yngsta dottern Johanna (bara 10 år gammal) flyttar till fosterföräldrarna Christina Lovisa Karlsdotter och dennas man Gustaf Gustafsson i Stockberga utanför Karlskoga. Christina Lovisa var dotter till Anna Lisas styvfar Carl och alltså halvsyster till henne, och de bodde i Anna Lisas föräldrahem tillsammans med modern Sara och styvfadern.

1881 emigrerar också de yngsta systrarna till USA. Johanna är då bara 14 år. Förmodligen får de hjälp med pengar från de syskon som redan emigrerat.

Källor:

Senast ändrad: 2018-09-07