Lars Jonsson
Född 1781-09-25 i Liden, Beatebergs förs, Töreboda kommun
Död  1827-05-05 i Krushult
Ålder 45 år 7 månader 10 dagar
Son till Jonas Andersson och Maria Larsdotter (HH029)
Inga Andersdotter
Född 1790-03-15 i Flistads förs, Skövde kommun
Boplats:
Barn:
• Johannes (HH029.2.1)
född 1813-06-19
 
 
• Lars (HH029.2.2)
född 1817-06-05
 
 
• Brita Maria (HH029.2.3)
född 1820-08-11
 
 
• Johanna (HH029.2.4)
född 1823-05-18
död 1825-05-22
Lyrstad
• Anna (HH029.2.5)
född 1826-04-02
död 1829-01-25
 
Allmänt:
Efter faderns död i mitten av 1790-talet flyttade Lars mor och de yngsta syskonen från Liden till Undenäs församling 1798. Lars tycks dock inte ha följt med, utan redan 1796 anger husförhöret att han lämnade familjen och begav sig någonstans, men det är inte uttytt vart.

Han dyker dock strax upp igen vid "Korsvägen", närmast kommen från Undenäs 1897, och beger sig sedan till Bengtstorp 1798. Runt sekelskiftet var han i Stora Abberud och anges då ha kommit från Liden. 1801 flyttade han till Lövvassa och året därpå till Sven-Månstorp.

Lars kom tillbaka till Liden 1813 (från Ryholm) och bodde då en tid här med sin nybildade familj. 1814 flyttade de till Karlås.

1816/17 flyttade de till Sörboda i Bällefors. Här föddes andra sonen. Husförhöret har här en notering om "Sjuklig [hustru?] och fattigt".
1820 blev de inhyses i närheten av Bällefors Södergård och husförhöret säger nu "Ega als intet, Mannen bräcklig". I nästa husförhör, förmodligen på samma plats men nu benämnd "Socknens slut", står det "Husvill, fattig, bräckl".
1825 flyttade de till Krushult där Lars dog några år senare av "pleuresi". Husförhöret säger "Utfattig, bräcklig" om Lars och troligtvis om Inga: "har fallandesot".
Angående platsens namn så kallar husförhöret den "Krushult" vilket inte går att hitta på dagens karta. De både yngsta döttrarnas dödsdata säger dock att man bodde i "Krustorp", en plats som går att hitta. Gissningsvis är det ett skrivfel i dödsboken p.g.a. att Krustorp var ett mer välbekant namn för prästen.

Efter Lars död ser familjen ut att ha skingrats, men deras öde efter detta är inte närmare utforskad.

Källor:

Senast ändrad: 2017-03-31