Erich Andersson
Född 16**
Död  170*-171* i Himmeta förs
Kerstin Persdotter
Född 16**
Död  170*-171* i Himmeta förs
Boplats:
Barn:
• Brijta (HE185.1)
född 167*-168*
 
 
• Anders (HE092)
född 1675-02-29
död 1732-04-15 på morgonen
 
• Kerstin (HE185.3)
född 1687?
 
 
• Anna (HE185.4)
född 1691?
 
 
Allmänt:
Hustrun namn är i de tidigare husförhören Kerstin (i den mån det anges), och i ett fall (1670-talet?) anges också hennes fadersnamn. Mellan 1706 och 1707 försvinner de från sin tidigare plats strax före sonen Anders, vilket möjligtvis betyder att de dog då. Namnet Erich Andersson förekommer dock även senare på annan plats i byn, men ibland med ett annat namn på hustrun. Vare sig döds- eller vigselböcker finns för den här tiden, och inga födelseår anges i husförhören, så det går inte att avgöra om det är Erich med en ny hustru eller helt andra människor.

Ordningsföljden mellan äldsta barnen är lite osäker. Oftast står Anders först bland barnen, men ibland Brijta. Gissningsvis var därför Brijta äldst och Anders förstaplats enbart ska tolkas som att han var äldsta sonen. De yngsta barnens födelseår är en tolkning av en sifferuppgift i ett av husförhören (se nedan), och också dessa lite osäkra. Luckan mellan Anders och de yngsta barnen är dock lite för stor för att kännas riktig.

Ett par av de tidigaste husförhören från slutet av 1600-talet (exempelvis det nedan) anger att Erich var klockare. Detta försvinner dock senare och istället var nu en person vid namn Zacharias [Jo]Hansson klockare. Orsaken till denna degradering är oklar. Alla familjemedlemmarna får dock ofta goda vitsord när det gäller läsförmåga och kristendomskunskap (exempelvis "Omnis literati et optimi tenent", "bene literati" och liknande).


Bilden ovan visar ett husförhör från Körtinge 1671-96 AI:1 bild 28 av 99. Husförhöret är ett av de tidigaste, början av 1690-talet, och årtalet 1697 är kanske ditskrivet i slutet av perioden i samband med byte till ny bok, och avser troligtvis årtal från vilket åldersuppgifterna(?) till vänster om en del namn ska räknas.

Källor:

Senast ändrad: 2017-03-31