Anders Nilsson
Karin Olofsdotter
Boplats:
Allmänt:
"d. 27. D.o [oktober 1734] vigdes efter oklandrad lysning ibid. med max ven Consiss Aros tillåtelse, drängen Anders Nilsson ifrån Wiby i Arboga sochn, med Olofs Anderssons dotter Karin uti dahl och lofwade henne morgongåfwa 30 lod silfwr och 1 ahre klädning".

Sannolikt bosatte man sig i Viby, men där går de inte att hitta. Se dock Catharina Olofsdotter (HE159.2.6.2) för en tänkbar identifiering.

Källor:

Senast ändrad: 2018-02-28