Peter (Pehr) Jonsson
Född 1752-11-13 i Åsby, Säterbo förs, Arboga kommun
Död  1804-01-02 kl:5 f:m i Säterbo förs, Arboga kommun
Ålder 51 år 1 månader 19 dagar
Son till Jonas Persson och Rebecca Persdotter (HE037)
Christina (Chierstin) Larsdotter
Född 1754-03-04 i Tyringe, Säterbo förs, Arboga kommun
Död  1802-06-22 kl 4 om morgon i Säterbo förs, Arboga kommun
Ålder 48 år 3 månader 18 dagar
Dotter till Lars Larsson och Christiana Carlsdotter (HE038)
Boplats:
Barn:
• Rebecca (HE008)
född 1777-04-10
död 1863-06-09
 
• Jonas (HE018.2)
född 1779-10-20
död 1853-12-30
 
Allmänt:
Per var åbo (hade ärftlig arenderätt till ett stycke kronomark) i Säterbo, men familjen tycks trots detta ha flyttat omkring mellan olika platser inom församlingen.

Per och Christina (ibland Chierstin) gifte sig 1775-10-08. Var de bodde de första åren är oklart, men i början av 1780-talet tycks de ha bott i Igelsäter (hos Pers föräldrar) men även i Magnäs. Dottern Rebecka kan inte hittas i födelseböckerna, men Jonas anges vara född på den senare platsen. Under andra halvan av 80-talet finns de skrivna i Åsby (när?), Oppeby (1786-89?) och Tyringe (1787?), och första halvan av 90-talet i Säby (1789-95). Från 1795 och framåt bodde de sedan i Åsby.

Under tiden i Tyringe finns i husförhöret antecknat en son med namn Petter med födelseåret 1778. Han finns inte med i något annat husförhör och kan inte heller hittas i födelseboken eller dödsboken, vare sig 1778 eller något annat år, så hans existens är oklar. I både Pers och Christinas dödsnotiser anges att de haft totalt tre söner och två döttrar, varav "en son och en dotter lefva". Men med undantag för denne Petter har inga spår efter andra än ovanstående två barn hittats.

Christina dog 1802 av "wattusot", 48 år gammal, efter att ha varit "Siuk och sängliggande nära et år". Hennes uppförande hade varit "Christligt och dygdigt". Per dog 1½ år senare av "Tarmvred, förstoppning", 51 år gammal. Omdömmet om honom var "Christligt".

Inget husförhör anger något födelsedatum för Christina, utan i bästa fall bara årtal. Vigselboken och dödsboken säger att hon kom från Tyringe och i födelseboken hittar man den enda passande Christina på datumet 4:e mars. Förargligt nog säger dödsboken att hon skulle varit född 2:a februari då ingen Christina finns antecknad i födelseboken.

Källor:

Senast ändrad: 2017-06-06