[Erik] Axel Larsson
Född 1868-06-20 i Viby, Arboga landsförs
Död  1899-10-30 i Uppsala
Ålder 31 år 4 månader 10 dagar
Son till Lars Nilsson och Anna Catharina Andersdotter (HE010.8)
Allmänt:

I husförhören från 1867-72 står det "har haft sm.koppor" i kolumnen där det normalt brukar stå ett "v" för "vaccinerad".
Axel flyttade till Uppsala 1888-12-01 för att studera. Elva år senare dog han av infektionssjukdomen actinomycos som på den tiden kallades "strålsvamp".

Brodern Niklas skrev i sina "Minnen" om detta:
- 1899 Okt. 30  Min bror Axel afled i Upsala efter ett par års långvarig och svår sjukdom kallad strålsvamp, blef opererad flera gånger så hela kroppen blef sönderskuren. var 31 år gammal och fil. candidat. Hans sjukdom gick på omrkring 4 000 kronor och studierna öfver 15 000 kr. Alltså en kostnad som ej hade den beräknade afsigten med sig.
- [Okt.] 31 Johan rest till Upsala på jordfästningen, som var högtidlig i studentkårens närvaro. Middag hölls för ett 15tal. Dagens utgifter till läkare gick på 1000 kronor. Liket fördes sedan till Arboga.
- Nov. 4 Begrafning i Viby i närvaro af 50 gäster på middag.


Källor:

Senast ändrad: 2017-05-24