Källa:
Referensid: NARA T625 roll 867
Typ: US Census
Län: Wright county, Minnesota
År: 1920
Uppslag/Sidnr: 12B
Plats: Silver Creek
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: