Källa:
Referensid: NARA:T625/836/1820836/004966214/00945
Typ: US Census
Län: Hennepin county, Minnesota
År: 1920
Uppslag/Sidnr: 8B
Bildnr: 00945
Plats: Minneapolis
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: