Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10121/A II a/4 F0005312_00090   ( F0005312_00090)
Typ: Församlingsbok
Församling: Björskogs förs
Volym: AIIa:4
År: 1931-42
Uppslag/Sidnr: 72
Plats: Gräsnäs 1
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: