Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10121/A II a/2 b F0005308_00128   ( F0005308_00128)
Typ: Församlingsbok
Församling: Björskogs förs
Volym: AIIa:2B
År: 1911-20
Uppslag/Sidnr: 330
Plats: Vafle
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: