Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10121/A II a/2 a F0005307_00168   ( F0005307_00168)
Typ: Församlingsbok
Församling: Björskogs förs
Volym: AIIa:2A
År: 1911-20
Uppslag/Sidnr: 157
Plats: Holma No. 1
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: