Källa:
Referensid: SVAR.F0005307_00118   ( F0005307_00118)
Typ: Församlingsbok
Församling: Björskogs förs
Volym: AIIa:2A
År: 1911-20
Uppslag/Sidnr: 105
Plats: Gräsnäs No. 4
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: