Källa:
Referensid: SVAR: SE/ULA/10244/B/7 F0001303_00018   ( F0001303_00018)
Typ: Utflyttning
Församling: Fellingsbro förs
Volym: B:7
År: 1917-28
Tidpunkt: nov 1925
Uppslag/Sidnr: 8
Källbild:


Övrigt:
Svante till Björskog och Agda till Danderyd (Djursholm) i november 1925.
Familjesidor som hänvisar till den här källan: