Källa:
Referensid: SVAR:SE/RA/420401/13/H 1 AA/425/C0301171_00151   ( C0301171_00151)
Typ: Församlingsbok, SCB-utdrag
Församling: Fellingsbro municipalsamhälle
Volym: H1AA:425
År: 1940
Uppslag/Sidnr: 137
Plats: F.M. Kvasta
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: