Källa:
Referensid: SVAR:SE/VALA/00072/B I/2/C0015508_00144   ( C0015508_00144)
Typ: Inflyttning
Församling: EkebyE förs
Volym: BI:2
År: 1848-82
Tidpunkt: 1882
Uppslag/Sidnr: 256
Bildnr: 144
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: