Källa:
Referensid: SVAR:SE/VALA/00072/B I/2/C0015508_00140   ( C0015508_00140)
Typ: Utflyttning
Församling: EkebyE förs
Volym: BI:2
År: 1848-82
Tidpunkt: 1881
Uppslag/Sidnr: 248
Bildnr: 140
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: