Källa:
Referensid: SVAR:SE/VALA/00072/A I/18/C0015501_00241   ( C0015501_00241)
Typ: Husförhör
Församling: EkebyE förs
Volym: AI:18
År: 1878-83
Uppslag/Sidnr: 296
Bildnr: 241
Plats: Fleminge järnverk
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: