Källa:
Referensid: SVAR:SE/VALA/00032/A I/11/C0015264_00109   ( C0015264_00109)
Typ: Husförhör
Församling: Björkebergs förs
Volym: AI:11
År: 1861-65
Uppslag/Sidnr: 129
Plats: Sockenmarken, Backstugan Nysätter
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: