Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/11496/A I/23 a/C0002400_00104   ( C0002400_00104)
Typ: Husförhör
Församling: Svennevads förs
Volym: AI:23a
År: 1876-80
Uppslag/Sidnr: 102
Bildnr: 104
Plats: Skogaholms bruk
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: