Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/12703/E IX/28/A0056917_00157   ( A0056917_00157)
Typ: Utflyttning
Titel: Uppgifter om utvandrade personer
Volym: E IX:28
Tidpunkt: april 1886
Författare: Göteborgs poliskammare
Uppslag/Sidnr: 296-297
Plats: S/S Rollo
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: