Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/13563/C/5/A0026279_00060   ( A0026279_00060)
Typ: Födda
Församling: Torpa förs
Volym: C:5
År: 1877-94
Tidpunkt: 1885
Uppslag/Sidnr: 109
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: