Källa:
Referensid: SVAR:SE/GLA/13336/C/6/A0017650_00084   ( A0017650_00084)
Typ: Födda
Församling: Ljushults förs
Volym: C:6
År: 1861-94
Tidpunkt: 1888
Uppslag/Sidnr: 81
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: