Källa:
Referensid: SVAR:SE/VALA/00153/C/8/A0008458_00010   ( A0008458_00010)
Typ: Födda
Församling: Hällestads förs
Volym: C:8
År: 1862-72
Tidpunkt: 1862
Uppslag/Sidnr: 10-11
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: