Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10244/B/8/00163767_00008   ( 00163767_00008)
Typ: Inflyttning
Församling: Fellingsbro förs
Volym: B:8
År: 1938-47
Tidpunkt: maj 1938
Uppslag/Sidnr: 3-4
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: