Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10244/B/5/00163764_00129   ( 00163764_00129)
Typ: Utflyttning
Församling: Fellingsbro förs
Volym: B:5
År: 1916-24
Tidpunkt: dec 1923
Uppslag/Sidnr: 125
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: