Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10125/A II a/5/00163476_00223   ( 00163476_00223)
Typ: Församlingsbok
Församling: Bo förs
Volym: AIIa:5
År: 1931-37
Uppslag/Sidnr: 231
Plats: Gryt, Björnhammar
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: