Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10125/A II a/4 b/00163475_00005   ( 00163475_00005)
Typ: Församlingsbok
Församling: Bo förs
Volym: AIIa:4b
År: 1914-30
Uppslag/Sidnr: 227
Plats: Björnhammar
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: