Tillbaka till HH001
Källa:
Referensid: SVAR:SE/LLA/13291/A II a/2/00139638_00183   ( 00139638_00183)
Typ: Församlingsbok
Församling: Nättraby förs
Volym: AIIa:2
År: 1901-07
Uppslag/Sidnr: 177
Plats: Nettraby No. 35 (kyrkoh. bost.)
Källbild:Texttolkning:
d. Hulda Wiktoria:
                          Karlskrona stadsförs 01 27/12
Lysningsboken No 4/190 i äkt. m. slagderiarb. Emil
	    Konrad Andersson fr Karlskrona stadsförs
	              xx vigsel 01 22/12
hennes o.ä. son Emil Reinhold:
I skrifvelse till pastorsemb. i Nettraby af d. 27/12 01
ha slagderiarb Emil Konrad Andersson och hans hustru
Hulda Wiktoria Johannesson erkänt vidstående barn Emil Reinhold
födt 24/6 97, vara deras föreäktenskaplige sammanaflade barn och tillagt
det alla de lagliga rättigheter, som tillkomma ett äkta barn, samt 
begärt, att anteckning derom, skulle göras i Nettraby församlings kyrkoböcker
 Avis till pastorsemb. i Karlskrona stadsförs 01 27/12 betygar
	                            P.Bure
						        v pastor i Nettraby
	                                   d.s.
Familjesidor som hänvisar till den här källan: