Tillbaka till OL018
Källa:
Referensid: GID:310.27.32900
Typ: Husförhör
Församling: Hällestads förs
Volym: AI:19
År: 1825-31
Uppslag/Sidnr: 273
Alt. Uppslag/Sidnr: 542-543
Plats: Ulfstorp
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: