Källa:
Referensid: GID:310.15.64900
Typ: Döda
Församling: Hällestads förs
Volym: E:1
År: 1746-1834
Uppslag/Sidnr: 346
Alt. Uppslag/Sidnr: 642-643
Källbild:Texttolkning:
d. 5 Novem: dödde son Johan Rahlsson vid Strånkiärs grufvan
af barna koppor, gam: 3 år och 5 må: begrofs d. 12 ejusd:

d. 21 Decemb dödde dott Johanna Jönsdotter i djuckeröö af kikhostan. gammal
1 år och 9 må: på 3ne dagar när. begrofs d 26 ejusd:

Familjesidor som hänvisar till den här källan: