Källa:
Referensid: SVAR:SE/ULA/10121/A II a/3 a/00176291_00100   ( 00176291_00100)
och: GID:2332.52.10300
Typ: Församlingsbok
Församling: Björskogs förs
Volym: AIIa:3A
År: 1921-31
Uppslag/Sidnr: 103
Plats: Gräsnäs No 1
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: