Källa:
Referensid: SVAR:SE/RA/420401/01/H 1 AA/671/A0036170_00080   ( A0036170_00080)
och: GID:100019.34.17200
Typ: Födda, SCB-utdrag
Församling: Björskogs förs
Volym: H1AA:671
År: 1879
Uppslag/Sidnr: 79 av 545
Plats: Gräsnäs
Källbild:


Familjesidor som hänvisar till den här källan: