Platsen:
Ort/by/gård: Vavle
Församling: Björskogs församling
Kommun: Kungsörs kommun
Karta:
Övrigt:
I församlingsboken från 1910-talet kallas platsen "Vafle".
Personer som föddes i/på Vavle:

Johan Persson 1741 - HE081-2.2.7