Platsen:

Kommun: Vaggeryds kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Vaggeryds kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Vaggeryds kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Vaggeryds kommun: