Platsen:
Ort/by/gård: Ullervad
Församling: Ullervads församling
Kommun: Mariestads kommun
Karta:
Personer som föddes i/på Ullervad:

Hemming Nilsson Preutz 1662 - AF177

Personer som bott i/på Ullervad:

Kaisa Tornbyggares 1629 - AF355
Nils ? 16** - AF355