Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Tjörns kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Tjörns kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Tjörns kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Tjörns kommun:
Klövedals förs
Valla förs

Personer som dog i/på Tjörns kommun:

Allan Haglund 1918 - ÖI009.1.8.4