Platsen:

Församling: Sollentuna förs
Kommun: Sollentuna kommun
Karta:
Övrigt:
Sollentunas natur utgörs av ett sprickdalslandskap med barrskogsklädda höjder i öster och väster. Den består av småbruten numera tättbebyggd odlingsbygd längs Edviken och Norrviken. Ca. 2175 fornlämningar är bevarade.

Ortsnamnet (1275 Soland, 1287 de Solendatunum) anses betyda 'Sollandbornas tuna', där första delen innehåller 'sol' och 'land', och tuna betyder 'inhägnad plats', 'handelsplats' eller liknande.

Källa: NE band 13 (1995)
Platser som ligger i Sollentuna förs:
Personer som bott i/på Sollentuna förs:
Personer som dog i/på Sollentuna förs: